De nieuwe ‘contactloze’ samenleving
18 mei 2020

De parkeersector wordt een voorbeeld van positieve verandering. Contactloos betalen helpt de gezondheid van parkeerders te beschermen en biedt data om de openbare veiligheid te verbeteren.

Download als PDF

‘Ongekend’ is het woord dat regelmatig de revue passeert wanneer over de huidige situatie gesproken wordt. Nooit eerder hebben we iets dergelijks gezien. Het opstarten van de maatschappij zal een dynamisch proces zijn, met name voor parkeren en mobiliteit, welke zich in een transformatie bevinden. Cijfermatige inzichten en gefundeerde prognoses zijn noodzakelijk om enigszins te kunnen duiden hoe de nabije toekomst eruit zal gaan zien. Met meer dan 20 miljoen klanten in ruim 930 steden, beschikt PARK NOW over een grote hoeveelheid digitale parkeerdata. We spraken met experts uit de sector en legden hun ideeën voor aan onze leiders in zeven verschillende landen.

Onze panelleden gaven hun mening over de verschillende factoren die een rol spelen, mogelijke uitkomsten, uitdagingen, beschikbare middelen en de niet aflatende zorgen over het milieu. Hoewel hun meningen op detail verschillen, zijn ze eenduidig over de veranderingen die momenteel gaande zijn. Reizen op grote schaal zal waarschijnlijk herstellen, maar mobiliteit zal zich steeds meer richting een ‘shared’ model ontwikkelen. Gemeentes zullen parkeergelegenheid anders in gaan richten. En het belangrijkste, Westerse landen zullen versneld transformeren naar een contactloze samenleving, om zo de gezondheid van haar burgers beter te kunnen waarborgen.

Het coronavirus heeft de evolutie van contactloos betalen voor mobiliteit versneld. Nu de maatregelen versoepeld worden, zal digitaal de nieuwe standaard worden. Autoriteiten zoeken naar manieren om de bevolking veilig en gezond te houden. Betalen voor parkeren bij de automaat is geen goede optie meer.

Digitale parkeerproviders kunnen en moeten nu hun verantwoordelijkheid nemen en helpen om de volksgezondheid in Europa te ondersteunen. Hierin gaan duurzaamheid en gezondheid hand in hand; bijvoorbeeld door het aanbieden van de mogelijkheid om parkeerplekken te reserveren, door inzicht te geven in de beschikbaarheid ervan en door gemeentes ‘emission-based’-oplossingen te bieden waarmee ze het autogebruik van hun burgers kunnen beïnvloeden.

EasyPark contactloze samenleving

De digitale tools zijn aanwezig om de parkeersector een voorbeeld te laten zijn voor een digitale, contactloze economie. Contactloze parkeeroplossingen kunnen de parkeermeter laten verdwijnen. Maar ze kunnen ook model staan voor een gezondere samenleving, één waar geen plek meer is voor contant geld. Hoe we dit gaan doen? We kijken naar de industrie voor corona, toekomstvoorspellingen van deskundigen uit de sector, uitdagingen en oplossingen na de crisis en naar milieuoverwegingen.

Een stroomversnelling voor de mobiliteitsbranche door de crisis

Vóór COVID-19 was de mobiliteitssector al verward door technologische vooruitgang en andere noodzakelijke aanpassingen die door milieuoverwegingen werden veroorzaakt. Nu duwen tegenstrijdige krachten deze innovaties naar de voorgrond. Zoals David Lainé, commercieel directeur van Trafi in Frankrijk, opmerkt: “Auto’s worden maar 4% van hun tijd gebruikt.” Als werknemers van bedrijven op afstand blijven werken of op afwisselende dagen werken, zoals momenteel wordt besproken, zal dat percentage nog lager worden. Angst voor openbaar vervoer kan echter leiden tot een hoger individueel autogebruik.

“Mobiliteit in het algemeen wordt opnieuw beoordeeld”, zegt PARK NOW Duitsland & Oostenrijk Managing Director Marko Hrankovic. “Fietsen wordt gepromoot en mobiliteitsconcepten die al enige tijd besproken waren, worden nu naar de voorgrond geschoven. Een vergelijkbaar effect is te verwachten bij digitaal parkeren.”

Olivier Koch, Managing Director van PARK NOW in Frankrijk ziet dat de gebreken in de gemeentelijke mobiliteitsstructuur door de crisis aan het licht worden gebracht. ”Mensen zijn bang om stedelijke apparaten aan te raken”, mijmert Koch. Parkeermeters worden niet of nauwelijks gereinigd en zijn vaak gebouwd op ouderwetse technologieën. Nu overwegen zelfs de meest veranderingsbestendige gemeenten contactloze betalingssystemen.

EasyPark contactloze samenleving

Gemeenten proberen zelfs snel te acteren, soms zonder bredere overheidssteun of een duidelijk beeld van hun mogelijkheden. Tony Ralph Service Director Openbare Ruimte in Islington, Londen, ziet dit niet alleen in zijn gebied, maar ook in de diverse omliggende deelgemeenten. “De werkelijke omvang van de gevolgen van deze crisis wordt waarschijnlijk niet volledig begrepen.” Hij is er echter zeker van dat de publieke en private sector zich snel zullen aanpassen om een breed scala aan veiligheidsmaatregelen door te voeren.

Mobiliteit herstelt 100%

Het brede scala aan uitkomsten maakt voorspellen ingewikkeld. Onze experts waren het niet eens over de tijdlijn voor het hervatten van forenzen, maar waren het er allemaal over eens dat het binnen twee jaar weer een vertrouwde vorm aanneemt. Joris Petillion, Managing Director van EasyPark België, stelt: “Dit jaar zal er meer digitaal werken plaatsvinden, aangezien mensen het nut hebben ingezien en de sociale druk om te reizen verdwenen is. Tegen volgend jaar zal het woon-werkverkeer echter weer normaal worden. Mensen zijn kort van geheugen en België is een autoverslaafd land.”

“Minder bedrijven zullen denken dat digitaal werken alleen wordt gedaan door luie mensen die gewoon thuis willen blijven om minder te doen.”

Giuliano Mingardo is het daarmee eens. De Senior Onderzoeker bij het Nederlands Erasmus Centrum voor Stedelijke, Haven- en Transporteconomie denkt dat er een overgangsperiode en enkele kleine aanpassingen zullen komen, maar hij gelooft dat onze aard en gewoonten elke verandering in het woon-werkverkeer als gevolg van de lockdowns zullen overwinnen. “Het gebeurde supersnel dat we van 100 naar 0 gingen. We kunnen ook supersnel teruggaan naar 100 als alles is toegestaan. Daarom denk ik dat als we weer aan het werk zijn, er weinig veranderd zal zijn.”

Esther van der Meer, Managing Director van EasyPark in Nederland, vermoedt dat de situatie misschien wat genuanceerder is. “Aan de ene kant zeggen mensen: er is zoveel tijd voor reflectie en we hebben als wereldeconomie de productie, het vliegen, het woon-werkverkeer en de consumptie (in veel gebieden) kunnen stoppen. Aan de andere kant is er wetenschap die zegt: je kunt menselijk gedrag nauwelijks veranderen.”

Experts voorspellen blijvende veranderingen

Dit wil niet zeggen dat mobiliteit terugkeert naar hoe het was in 2019. Bedrijven weten nu dat ze geld kunnen besparen door te kiezen voor virtuele oplossingen en vergaderingen op afstand. Het virtuele raamwerk dat ze noodgedwongen moesten construeren, kan worden gehandhaafd doordat mensen wel volledig inzetbaar zijn maar de kosten voor kantoorruimte kunnen worden geminimaliseerd. Koch gelooft ook dat de lockdown heeft geleid tot een mentaliteitsverandering: “Minder bedrijven zullen denken dat digitaal werken alleen wordt gedaan door luie mensen die gewoon thuis willen blijven om minder te doen. Deze crisis heeft bewezen dat dit een totale misvatting is.”

EasyPark contactloze samenleving

De terugkeer naar de normale situatie zal grote vragen oproepen over het fileprobleem en het openbaar vervoer. De verkeersindex van TomTom meldde dat in Shanghai, de grootste stad van China, de verkeersopstoppingen bijna weer op het niveau zijn van voor de COVID-19 uitbraak. De experts denken dat dit waarschijnlijk ook in Europa zal gebeuren, hoewel ze verschillen in de verwachte duur en het effect.

Peter O’Driscoll, Managing Director van parkeerapp RingGo in het Verenigd Koninkrijk, is van mening dat mensen na de lockdown in de eerste instantie thuis blijven en voorzichtig zijn met openbaar vervoer. Hoe het nieuwe normaal eruit ziet, of we teruggaan naar de oude situatie, verschilt per regio. Hij verwacht niet alleen dat er meer zal worden gefietst, maar hij voorziet ook een versnelling van het gebruik en de wetgeving van elektrische scooters.

“De mens is een gewoontedier; gewoonte verandert.”

“Mensen geven misschien de voorkeur aan fietsen in plaats van openbaar vervoer, waar een veilige afstand tot anderen niet altijd kan worden gehandhaafd”, aldus Hrankovic. “Hetzelfde effect kan ook leiden tot meer individueel autoverkeer. Beperkt groepsvervoer (gedeelde voertuigen, taxi’s, ridesharing, enz.) zou ook van deze trend kunnen profiteren, maar alleen als het de nodige veiligheid kan garanderen en effectief kan communiceren.”

Post-crisis uitdagingen dwingen een verschuiving naar een contactloze samenleving

Er zal een diepgaande verschuiving plaatsvinden naar contactloze betalingen, aangezien zowel regeringen als bedrijven naar manieren zoeken om de verspreiding van het virus te verminderen. Hrankovic wees erop dat alle digitale mogelijkheden de afgelopen maanden intensief zijn geëvalueerd. Petillion is het daarmee eens: “De mens is een gewoontedier; gewoonte verandert.” O’Driscoll en Ralph wijzen erop dat gemeenten nu virtuele parkeerhandhaving overwegen, zonder een kaartje op de auto te hoeven leggen. Terwijl progressieve steden als Amsterdam en de private parkeersector dit al jaren doen, waren sommige gemeenten terughoudend om deze optie voor de crisis te onderzoeken. Nu verwijderen gemeenten in het VK parkeermeters uit straten om de kans te verkleinen dat ziekten worden overgebracht door de hoeveelheid handen die machines aanraken. “In Duitsland plaatsen steeds meer gemeenten, zoals Kaiserslautern, nu informatieborden op hun parkeermeters om het gebruik van parkeerapps te stimuleren en zo het risico op infectie te verminderen”, voegt Hrankovic toe.

Natuurlijk kent de weg naar contactloos parkeren wat hobbels. Sommige ouderen voelen zich ongemakkelijk bij contactloze betalingen of kunnen de technologie fysiek niet gebruiken. Sommige gemeenten moeten mogelijk ook de beperkte distributie van smartphones of internet zelf aanpakken. Digitaal betalen en contactloos parkeren won vóór de crisis aan populariteit. Zo hadden een aantal lokale autoriteiten de bewuste beslissing genomen om digitaal betalen goedkoper dan contante betaling te maken. Zo vroegen Hackney, Brent en Tunbridge Wells in het VK een additionele contante betaling boven de mobiele betalingen.

EasyPark contactloze samenleving

Het is geen verrassing dat overheden en de mobiliteitssector met unieke uitdagingen worden geconfronteerd als de lockdowns eindigen. Volgens Lainé zou Frankrijk, om te kunnen voldoen aan de sociale afstand, het openbaar vervoer met een factor 3 moeten opschalen. Er is een reëel gevaar voor een overstroming aan verkeer als mensen het openbaar vervoer vermijden. Momenteel hebben twee op de drie Parijzenaars geen auto. Om de luchtkwaliteit te behouden en het verkeer te verminderen, hebben ze andere opties nodig dan autobezit of openbaar vervoer om te pendelen wanneer ze zich niet veilig voelen. De oplossing is het verspreiden van mobiliteit. De Parijse autoriteiten kondigden onlangs de aanleg van 650 kilometer fietspaden aan. Ook Milaan heeft de aanleg van voetgangers- en fietspaden sinds de lockdown opgenomen in haar planning.

Parkeren als belangrijk stadsinkomen

Gemeenten kampen met grote tekorten in hun budget omdat ze ofwel geen geld meer rekenen voor parkeren of omdat zij de vraag naar parkeren zien verdwijnen. Sommige bieden gratis parkeergelegenheid aan voor een deel van de gemeenschap, zoals gezondheidswerkers. In België is de parkeeromzet tot een absoluut minimum gedaald. Alle reizen die niet voor cruciale banen of boodschappen zijn, zijn verboden, wat wordt gehandhaafd met hoge boetes. In Berlijn daalde de algehele mobiliteit met meer dan 50%, volgens de Citymapper Mobility Index van maart 2020. “Vanuit een parkeerperspectief”, merkt Ralph over Islington op, “hebben we gezien dat de totale inkomsten van de dienst zijn gedaald, hetzij door verminderde parkeerhandhaving, hetzij doordat dienstregelingen zijn teruggeschroefd om te voorkomen dat er teveel gereisd wordt binnen de gemeente.” Er zijn veel tools nodig om deze kloof te overbruggen, maar één ervan is zeker contactloos betalen. Automobilisten zullen veel vaker gebruik maken van betaald parkeren als ze kunnen betalen zonder een, mogelijk vervuilde, meter aan te raken.

De oplossingen van de toekomst

Gelukkig zijn er een aantal geweldige tools voor het oplossen van problemen aanwezig. In Nederland merkte Van der Meer op dat de diensten van PARK NOW Group daadwerkelijk kunnen helpen bij het implementeren van sociale afstand. Het kan het parkeren in specifieke gebieden beperken, zoals op parkeerterreinen naast parken en andere attracties. Het kan metagegevens gebruiken om opstoppingen te zien en om te helpen bij het voorspellen of opvangen van fouten in crowd control. Deze traffic mapping kan zelfs worden gebruikt om toekomstige uitbraken te bestrijden of om te helpen bij het voorkomen van rampen.

“RingGo heeft miljoenen gebruikers. Ze kunnen miljoenen datapunten bekijken.”

Lewis Wray, directeur van WSP in het VK, suggereert een creatieve oplossing voor de vraag naar winkelparkeren. Gemeenten kunnen geld verdienen door parkeren aan de stoeprand te stimuleren. Veel gemeentes zien minder verkeer naar stadscentra. Leveringen moeten echter nog steeds plaatsvinden. Een deel hiervan is te wijten aan autobeperkingen in Londen. Sommige zijn te wijten aan minder winkelverkeer als gevolg van online winkelen. Die lege stoeprand kan niet alleen worden gebruikt voor leveringen, maar het kan ook worden verzilverd op een manier die de zaken gemakkelijker maakt door bijvoorbeeld reserveringen via een online platform.

Mingardo suggereert dat de reserveringen belangrijk zullen zijn voor reizen over de hele linie, omdat ze de drukte kunnen verminderen. Mobility as a Service (MaaS) tools zijn in opkomst voor bedrijven en gemeenten. New York City heeft onlangs EasyPark en ParkNYC ingezet om contante betalingen op 14.000 parkeermeters in de stad te elimineren, terwijl de afgelopen jaren in het VK meer dan 8000 machines zijn verwijderd.

Milieuoverwegingen

Dit moment kan een keerpunt in duurzaamheid zijn. Wray is van mening dat, hoewel er nog steeds spanning bestaat tussen economie en milieu, de drang naar een schoner milieu na de crisis zal voortduren. Steden zullen de drukte in het verkeer nog beter moeten beheersen en de parkeerdrukte in stedelijke gebieden moeten verminderen. Bovendien zou de huidige aandacht voor het milieu kunnen toenemen naarmate we steeds meer voor digitale oplossingen kiezen.

EasyPark contactloze samenleving

De crisis vestigt ook de aandacht op de luchtkwaliteit. Mensen in heel Europa hebben een levendige demonstratie ervaren van hoe vervuild hun lucht eerder was. Nu ze het dagelijkse verschil van vervuiling hebben ervaren, zullen ze zich meer bewust zijn van de impact op het milieu. Er is bezorgdheid dat luchtkwaliteit de sterftecijfers van COVID-19 kan beïnvloeden.

O’Driscoll hanteert een drievoudige benadering voor lokale overheden om schone lucht in stand te houden: emissiegericht parkeren, fietssnelwegen en reserveringen. Zijn antwoord op economische zorgen is het in evenwicht brengen van verkeer, handel en luchtkwaliteit door middel van data. “RingGo heeft miljoenen gebruikers. Ze kunnen miljoenen datapunten bekijken.” O’Driscoll merkte op dat een belangrijke impuls die gemeenten kunnen geven om het milieu te beïnvloeden, het toepassen van op emissies gebaseerde parkeervoorzieningen (EBP) is, die automobilisten aanmoedigen om elektrische voertuigen te kopen. Sinds de introductie in Westminster, twee jaar geleden, heeft EBP geleid tot een vermindering van 38% stikstofdioxide in de lucht en een vermindering van 13% van de meest vervuilende dieselvoertuigen in het gebied.

De toekomst van mobiliteit

Er zijn veel oplossingen voor de diverse uitdagingen en factoren in elk land en elke stad. Er zijn twee sleutels om aan mobiliteitsbehoeften en duurzaamheidsdoelen te voldoen: data en flexibiliteit. Bedrijven en overheden kunnen het zich niet veroorloven om vast te zitten in een enkele manier van doen of een rigide standpunt. Ze moeten data gebruiken om te weten welke van de vele tools ze moeten gebruiken om op de real-time situatie te reageren. Bovendien moeten ze snel handelen.

“Er is nog nooit een situatie geweest dat zo’n impact heeft gehad op mensen.”

Het proces van digitalisering zal blijven versnellen. Het aantal digitale betalingen in de mobiliteitssector zal drastisch toenemen. Dit zal ons op twee manieren van dienst zijn: het verwijderen van de parkeerautomaat elimineert een plek voor infectie, niet alleen van het coronavirus, maar ook van andere verkoudheden en griep. De gegevens die de digitale betalingen opleveren, kunnen helpen bij het in kaart brengen van menigten en het volgen van toekomstige infecties. Reserveringen zullen het woon-werkverkeer en de bezorging vergemakkelijken en getroffen gemeenten helpen een manier te vinden om te herstellen. Een contactloze en digitale samenleving zal het langdurige effect van deze crisis zijn.

Er zijn geen simpele antwoorden. Zoals Wray opmerkte: “Er is nog nooit een situatie geweest die zo’n impact heeft gehad op mensen.” Het is duidelijk dat de mobiliteitssector een ongelooflijke kans heeft om een aanjager voor positieve verandering te zijn. De beslissingen die nu zijn genomen, kunnen de gezondheid en het leven van miljoenen mensen verbeteren, om nog maar te zwijgen over de mogelijke impact op het verbeteren van het milieu.

Ondanks al het verdriet dat Covid-19 over de hele wereld heeft verspreid, is er enige troost in de hoop dat er na regen zonneschijn zal komen. Voor de mobiliteitssector is er een unieke kans om de weg naar een contactloze samenleving te plaveien.

3x een heerlijke roadtrip door België

17 juni 2021

Nieuwe plekken ontdekken: dat doe je het beste met een roadtrip! Ga op pad samen met je favoriete mensen, zet een lekkere playlist op en gáán. Maar waar naartoe? We geven je drie tips voor megafijne roadtrips in België. 1. Combineer Mechelen en Antwerpen Shoppen aan de Meir, cultuur snuiven in Museum aan de Stroom…

Lees verder
delen

De overname van PARK NOW Group door EasyPark Group is nu rond.

01 juni 2021

De autoriteiten hebben hun goedkeuring aangekondigd voor de overname van de wereldwijde dienstverlener voor digitale parkingdiensten PARK NOW Group door EasyPark Group. De EasyPark Group kondigde vandaag aan dat de transactie rond is en dat PARK NOW Group vanaf 1 juni 2021 deel uitmaakt van EasyPark Group. Op 9 maart kondigde EasyPark Group zijn intentie…

Lees verder
delen

EasyPark Group heeft intentie om PARK NOW Group over te nemen

09 maart 2021

De voorgenomen overname van PARK NOW Group kan EasyPark Group de volgende, strategische stap nemen om een toonaangevende, wereldwijde en digitale mobiliteitsspeler te worden die voordeel haalt uit het combineren van eersteklas technologie en dekking. De voorgenomen transactie van PARK NOW Group naar EasyPark Group zal de dekking uitbreiden van eersteklas digitale parkeer- en mobiliteitsdiensten,…

Lees verder
delen

EasyPark en Q-Park: 45 parkings in heel België

29 september 2020

20.000+ extra plekken voor jou! Nooit meer een parkeerkaart of in de rij voor betalen bij een Q-Park parking? Het kan nu in België! Rij de parking in en uit en je parkeersessie start en stopt automatisch. Zo makkelijk! Altijd dichtbij EasyPark en Q-Park werken samen. Zodat jij overal kan parkeren met Parkmobile. De 45…

Lees verder
delen

Ontdek slim en makkelijk parkeren in Elsene

11 juni 2020

Sinds vandaag is het mogelijk om eenvoudig achteraf betalen met EasyPark in Elsene. Parkeer slim met uw mobiele telefoon via de Parkmobile app of sms. Maandelijks rekent EasyPark de gemaakte parkeerkosten met u af via automatische bankdomiciliëring of creditcard. Waar werkt mobiel parkeren met EasyPark in Elsene – Ixelles? Parkeren met EasyPark in Elsene – Ixelles is…

Lees verder
delen